Regstrup

Færdselsuheld

Kl. 11.18 havde en 65-årig kvinde fra Holbæk kommune påkørt en sten i højre side af vejen, da hun i en personbil kørte i sydvestlig retning. Hun blev undersøgt af personalet fra den tilkaldte ambulance, men var ikke kommet til skade.

Påkørslen af stenen var sket i forbindelse med akut opstået ildebefindende. I forbindelse med politiets undersøgelse af, hvorvidt den 65-årige opfyldte de helbredsmæssige betingelser for at være i besiddelse af et kørekort, fik politiet klarlagt, at det ikke var første gang, at hun havde været i kontakt med politiet i anledning af akut opstået ildebefindende under hendes bilkørsel. Politiet besluttede sig for at inddrage hendes kørekort og førerret, således at hun skal gennemgå en lægelig undersøgelse til vurdering af, hvorvidt hun opfylder de helbredsmæssige betingelser for at have et kørekort. Ingen øvrige trafikanter blev involveret i uheldet.

Kommentarer